Wat is IDkado?
IDkado is een programma waarin je begeleiding krijgt bij het beschrijven van de identiteit/persoonlijkheid van je kind. In dit programma werk je met de persoonlijkheidstyperingen van Myers en Briggs, en met leuke thema’s. Je maakt een persoonlijk “Dit ben jij” fotoboek aan de hand van een uitgebreid raamwerk, en je coach schrijft samen met jou als ouder het document, een persoonlijk en gedetailleerde beschrijving van je kind. Dit waardevolle materiaal wordt je na afronden van het programma thuisgestuurd in een originele doos.
Voor wie?
IDkado is voor ouder(s)/verzorgers met een kind(eren) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar die hun kind een waardevol cadeau willen geven voor de toekomst: de beschrijving van de identiteit/persoonlijkheid van hun kind.